Müteahhitlik Yetki Sistemi

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 􏰀AMAÇ: Yapı Müteahhitliğini üstlenecek gerçek/tüzel kişilerin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönlerden yapım konusu işi Plan, proje ve fen sanat kurallarına göre yapabilme kapasitesini sınıflandırmak 􏰀02/03/2019 tarihli 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 􏰀21/09/2019 tarihli 30895 sayılı Resmi Gazete ile Değişikliklere gidilmiştir. YÜRÜRLÜK Devamı…